11/03/2024

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN ĐỐI VỚI THẺ QUÀ TẶNG RUNAM

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này ("Chính Sách") áp dụng cho trang web có địa chỉ tại https://caferunam.com/ và ứng dụng Saigon Taste, nếu có, bao gồm cả các ứng dụng điện thoại di động liên quan đến các nhãn hiệu hoặc sản phẩm RuNam mà hướng dẫn người xem hoặc người dùng đến Chính Sách này.