reserve success
THÔNG TIN ĐẶT BÀN ĐÃ ĐƯỢC GỬI THÀNH CÔNG
Cám ơn bạn đã đặt bàn tại RuNam. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn nhanh nhất có thể.
Xin lưu ý, RuNam sẽ chỉ giữ bàn trong vòng 15 phút kể từ khi đặt bàn.