26/01/2024

RuNam - Mang câu chuyện ẩm thực Việt ra thị trường quốc tế

Đánh dấu chặng đường 10 năm thành lập và phát triển, nhà hàng RuNam đầu tiên ở thị trường quốc tế đã chính thức đi vào hoạt động tại Chip Mong 271 Mega Mall, Phnom Penh, Campuchia.