Hệ thống cửa hàng

Mở cửa mỗi ngày từ 07:00 đến 23:00 kể cả Thứ Bảy, Chủ Nhật và Ngày Lễ