Càfê RuNam – “Tách càfê ngon nhất tôi từng uống”

Tác giả bài viết này là một người Mỹ đã sống nhiều năm tại Việt Nam, lại có bạn đời là người bản xứ nên ông từng trải nghiệm nhiều món ăn thức uống Việt, trong đó có cà phê.

Xem chi tiết